درباره ما

مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم در سال 1369 با هدف ایجاد بستر تعلیم وتربیت اسلامی در منطقه 2 تهران ودر خیابان زنجان باآغاز به کار مقطع راهنمایی تاسیس گردید. سپس با توسعه سایر مقاطع وتجمیع آن در محله سعادت آباد، اولین مجتمع فرهنگی آموزشی با رویکرد تربیت اسلامی در این محله نامیده شد که مورد استقبال بسیار زیاد خانواده ها قرار گرفت.

سیستم گزینش علمی واخلاقی ، جذب دبیران شایسته ومجرب و توسعه فعالیت های فوق برنامه علمی وفرهنگی، موجبات تمایز این مرکز فرهنگی آموزشی را با سایر مراکز فراهم ساخت.

در حال حاضر این مجتمع با مساحتی بالغ بر4000 متر مربع وزیر بنایی حدود 10000 متر مربع و با دارا بودن چهار مقطع تحصیلی دبستان 1، دبستان 2، متوسطه 1 ومتوسطه 2 از پیش دبستان تا پایه دوازدهم ، حدود 800 دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است.

مجتمع معلم با شعار «افق های نودر تعلیم وتربیت دینی» و با تدوین نظامنامه تربیتی جامع ، تلاش نموده است رویکردهایی نوین در فرآیند آموزش وپرورش را به کار گرفته وبه دور از افراط وتفریط نسبت به آموزش وتربیت دانش آموزان، توفیقات بسیار ارزشمندی را به دست آورد. همچنین با بهره مندی از تکنولوژی هوشمند در بخشهای سخت افزاری ونرم افزاری نسبت به ایجاد زیر ساخت ها وروش های آموزشی نوین پیشرو بوده واز طرین کارشناسان آموزش وپرورش شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته وتایید وتشویق شده است.

این مجتمع ، آموزش زبان انگلیسی را از پیش دبستان با رویکردی متفاوت ، اثر گذارو با اجرای برنامه ای بلند مدت، به کار گرفته تا زمینه یادگیری کامل این زبان را برای بچه ها فراهم سازد . این اقدام موجبات رضایت دانش آموزان وخانواده ها رابه همراه داشته است. فعالیت های فرهنگی و پرورشی مجتمع با رویکرد اسلامی از پیش دبستان تا پایه دوازدهم ، با لحاظ نمودن شرایط سنی وعقلی دانش آموزان وتنوع در روشها وبرنامه ها زمینه تعمیق مفاهیم دینی وارزشی در ضمیر دانش آموزان را فراهم ساخته ومی تواند موجبات تثبیت رفتارهای اخلاقی را به ارمغان بیاورد.

موفقیت های فرهنگی چهار مقطع مجتمع طی سالهای اخیر ، بسیار قابل توجه بوده ودر کسب رتبه های برتر در مسابقات مختلف منطقه و استان نوید بخش به بار نشستن طرح ها وبرنامه های فرهنگی مجتمع می باشد.