با توجه به اینکه مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم زیر نظر وزارت آموزش و پروش فعالیت میکند کلیه قوانین ابلاغی از سوی آموزش و پرورش را اجرا کرده و همچنین تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.